Ioana PetcuEmail: ioana_petcu@hotmail.com

 

https://www.linkedin.com/in/ioana-petcu-007/

https://www.brainmap.ro/public-profile-82893291

https://www.researchgate.net/profile/Ioana-Petcu

https://orcid.org/0000-0003-2923-0128

 

Doctor în științe economice din anul 2007 – Academia de Studii Economice, București, Facultatea de Cibernetică și Informatică Economică

Cercetător științific – Institutului Național de Cercetare– Dezvoltare în Informatică – ICI București

Experienţă profesională:

Peste 20 de ani experienţă în coordonarea şi implementarea de proiecte şi soluţii IT, atât în companii cu capital de stat (Electrica S.A.), cât și companii private, românești (Totalsoft, UTI Grup) și internaționale (OMV Petrom, Alstom).

 

Calificări şi certificate profesionale:

Securitate cybernetică (2022), Oracle Cloud Infrastructure (2022), Managementul Securităţii Informaţiei (2021), Manager de Inovare (2020), Evaluator Competenţe Profesionale (2020), Formator (2020), Resposabil cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal (2018), Expert Informaţii pentru Afaceri (2018), Protecţia Infrastructurilor critice naţionale/ europene (2016), Manager de proiect (2015), Management de Proiect in Primavera (2011)

 

Membru expert în organizaţii profesionale:

 • Asociaţia Română pentru Smart City şi Mobilitate (ARSC) din 2019
 • EIT Climate-KIC Community din 2022

 

Membru în echipe de proiecte naţionale/ internaţionale de cercetare ştiinţifică

 • expert naţional IT WARIFA Urmărirea factorilor de risc: Inteligența artificială (IA) și prevenirea afecțiunilor cronice (Orizont 2020)
 • expert IT Stagii de practică în Centrul de Excelență în securitate cibernetică în Cloud- CyberX – Universitatea Titu Maiorescu (POCU 2014-2020, OS 6.13)
 • SMARTIC Competitivitate şi Eficienţă prin specializarea Inteligentă în TIC – Creşterea performanţelor serviciilor de cloud computing prin intermediul sistemului de facturare
 • Analist ştiinţific – Sistem Inteligent pentru realizarea ofertelor pe piaţa angro de energie electrică SMARTRADE (POC – Axa prioritară 1 – CDI)

 

Activitate ştiinţifică (cărţi, articole ştiinţifice publicate îreviste/ conferinţe ştiinţifice)

 • Aspecte mai puţin cunoscute din viaţa şi activitatea lui Henri Coandă – Studii şi Comunicări / DIS Academia Română, Comitetul Român de Istorie şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, Divizia de Istoria Ştiinţei, Vol XIV, Editura Mega, 2022
 • Confidenţialitate şi securitate – provocări legate de viitor Identitatea digitală a UE, Revista Română de securitate cibernetică, ROCYS, Autumn 2022, Vol 4, nr 2, 2022
 • Tehnici bazate pe algoritmi inteligenţi folosiţi în prevenţia cancerului de piele, Revista română de informatică şi automatică, RRIA, Vol. 33, Nr. 2, 2022
 • Noile provocări ale politicii de Securitate cibernetică din România – Revista Română de securitate cibernetică, ROCYS, Spring 2022, Vol 4, nr.1
 • Aspecte intrinseci ale consolidării e-Guvernării la nivelul Uniunii Europene. Studiu de caz: România, Revista Română de Informatică şi Automatică, RRIA Vol. 31, Nr. 4, 2021
 • Riscuri privind securitatea serviciilor de cloud computing din perspectiva noilor ameninţări cibernetice, Revista Română de securitate cibernetică, ROCYS, Spring, Vol.3, Nr.1,2021
 • Modelarea viitorului: între oportunităţile şi provocările celei de-a IV-a şi viitoare a V-a revoluţie industrială, a 16-a Conferinţă ştiinţifică Internaţională de e-Learning şi Software pentru Educaţie, – eLSE2020, Bucureşti, 2020, vol 3
 • Folosirea Tehnciilor de Data Mining în şedinţele de Coaching Online pentru identificarea Clusterelor de tipologii de clienţi – a 14-a Conferinţă anuală Internaţională de Tehnologie, Educaţie şi Dezvoltare INTED2020,2020
 • O nouă paradigmă: resursa forestieră din perspectiva securităţii energetice, Revista Română de Informatică şi Automatică, RRIA, Vol.29, Nr. 4, 2019
 • Conferinţă -Cyber Security & Cloud Expo North America, Santa Clara Convention Center, California, USA, noiembrie 2019
 • Conferinţă – CIP Forum Protecţia Infrastructurilor Critice – Palatul Parlamentului, Bucureşti, martie 2019
 • Modelarea pieţelor de energie – Editura Avangarde, Bucureşti 2005
 • Teoria arhemică a sistemelor cibernetice – a X-a Conferinţă Internaţională de Cibernetică Economică (ICEC 2002): Procesele Informaţionale şi de decizie, Oct 2002, ASE Bucureşti
 • Sisteme cibernetico-economice, Partea I – Modelarea şi reglarea optimă a sistemelor cibernetico-economice, Bazele ciberneticii economice Ed. ASE, Bucureşti 2001

 

Activitate editorială:

 • Smart Health – Componentă principală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi a proiectelor din cadrul Orizont Europa, Smart City Magazine Nr. 21, Iiulie 2022
 • Provocări în drumul procesului de transformare digitală şi câteva date statistice esenţiale pentru a vedea tabloul general al contextului actual din România, Ghidul Primăriilor -Revista de tehnologii noi, produse şi servicii pentru sectorul public, Aprilie 2022
 • Beneficiile unui cloud naţional, Smart City Magazine, nr. 16, ianuarie 2021
 • La graniţa dintre smart environment, smart home şi smart mobility Bursa Construcţiilor, nr. 4, iunie 2020
 • Prezentări, Mese rotunde, membru juriu în plenul unor manifestări ştiinţifice:
 • Conferinţa „Ordinul Teuton – Trecut, prezent şi viitor” – Importanţa şi rolul Regulamentului OTR, 30 septembrie 2022, Bucureşti
 • Gala Smart City Industry Awards, ediţia a 6-a, Palatul Parlamentului, (membru juriu) şi Conferinţa „Diplomaţia Oraşelor – de la Soft Power la Smart City”, martie 2022
 • OHOP – One Home, One Planet – Workshop energia şi schimbările climatice, Oct 2021
 • Conferinţa Internaţională Şcoala Dunării, Universitatea Ruse A. Kancev, Bulgaria, iunie 2021
 • Cloud Computing în industria construcţiilor – Conferinţa Internaţională de Inovaţie în Industria Construcţiilor, INNO CONSTRUCT, Ediţia 1, îmbunătăţirea procesului de digitalizare, Bucureşti, Mai 2021

 

Activitate academică:

 • cadru didactic asociat în cadrul ASE Bucureşti – Departamentul Cibernetică Economică (2007 – 2008)