Declarație de misiune

Revista IT & C este publicată de MultiMedia Publishing. Este o publicație trimestrială cu acces deschis (open access) care se concentrează pe domeniile tehnologiei informației și comunicații, și pe domenii conexe de studiu și practică.

Revista intenționează să ajute la înțelegerea naturii globale a provocărilor informatice, în special tehnologie informației și comunicații. Revista IT & C aspiră să promoveze un dialog între diverse perspective și experiențe, bazat pe cercetări originale asupra practicii și studiului tehnologiei informației și comunicații la nivel național, european și global.

Revista IT & C permite cercetătorilor și practicienilor, atât din sectorul public cât și din cel privat, să-și împărtășească cunoștințele, ideile și abordarea cu privire la studiile de tehnologia informației și comunicații. Printr-o selecție riguroasă a articolelor, revista IT & C aderă la misiunea sa axată pe oferirea de șanse egale cadrelor universitare și practicienilor din domeniile specifice să discute și să provoace idei consacrate și emergente, să abordeze lacunele existente în cunoaștere prin promovarea noilor cunoștințe, și să modeleze evoluția cunoașterii dincolo de comunitățile tradiționale de cercetare.