Andreea Florina Radu

Email: andre.radu@gmail.com

DOCTOR ÎN ȘTIINȚE ECONOMICE (2012), REI (ASE-București)

Doctorand în științe administrative (2019-prezent), FSPAC (UBB, Cluj-Napoca)

Experiență academică: 9 ani de experiență academică în calitate de Titular de curs ” Dezvoltare economică și socială în Uniunea Europeană” în cadrul Programului de masterat internațional cu predare în limba engleză, Universitatea din Ruse.

Experiență profesională: 18 ani de experiență în calitate de consilier în domeniul afacerilor europene/relațiilor internaționale în administrația publică românească; 4 ani de experiență ca Redactor-șef al revistei “Consilier European”, revistă de specialitate în sfera afacerilor europene; 2 ani de experiență ca Manager de proiect în cadrul unui proiect cofinanțat din fonduri europene nerambursabile; 6 ani de experiență în accesarea, implementarea și coordonarea proiectelor cu finanțare europeană; Experiență în calitate de expert analiză de piață și formator în cadrul mai multor proiecte private/ proiecte finanțate din fonduri europene.

Alte colaborări: Expert Relații Externe în cadrul Camerei de Comerț și Industrie (bilaterală) Romania-Luxemburg (2021-prezent); Expert Relații Externe în cadrul Fundației ”Pro Educația David” (2020-prezent).

Calificări profesionale certificate: Manager de Proiect (Cod COR 242101); Expert Achiziții Publice (Cod COR 214946); Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune (Cod COR 242213); Formator – Cod COR 242401.

Distincții/Medalii: „DIPLOMA DE ONOARE” a Ministerului Afacerilor Interne pentru Profesionalism, Dăruire și Consecvență, conferită de ministrul afacerilor interne (Doc. din data de 15.07.2022); MEDALIA “MERITUL DIPLOMATIC”, distincție acordată de Președintele României (Decret Prezidențial nr. 996/29.11.2019), Bursă de studiu Erasmus (2009), Bursă de merit pentru studii de masterat (2002-2004) și alte burse de formare profesionale (2006-2009).

Activitatea științifică: 1 carte de specialitate, publicată în anul 2019 (ISBN 978-973-321158-7); 40+ studii / articole publicate în reviste/jurnale naționale și internaționale (cotație B+/ISI); 1 Ghid de finanțare din fonduri UE pentru administrația publică locală; Participarea la peste 15 conferințe și simpozioane științifice internaționale (România, Bulgaria, Serbia, Italia), în perioada 2006-2020, unde am prezentat rezultatele unor studii și analize de cercetare în calitate de autor/co-autor; Participarea la mai multe evenimente științifice internaționale, în calitate de Speaker/ Invitat special; 3 analize de piață și 1 propunere de politică publică – livrabile în proiecte finanțate din fonduri UE; Referent științific (aspecte economice) al cărții “Bioterorism” (Editura Meteorpress, 2021).