Home » Blog » Arhiva » Taxonomii folosite în dezvoltarea WordPress

Taxonomii folosite în dezvoltarea WordPress

IT & C - Descarcă PDFSfetcu, Nicolae (2023), Taxonomii folosite în dezvoltarea WordPress, IT & C, 2:2, 39-44, DOI: 10.58679/IT36755, https://www.internetmobile.ro/taxonomii-folosite-in-dezvoltarea-wordpress/

 

Taxonomies used in WordPress development

Abstract

A website taxonomy is the structure used for a website that organizes content in a logical manner so that users can easily navigate the website and understand its purpose. Visually, this can look like different sections and pages in a website, or categories in a blog. In WordPress, a taxonomy is a grouping mechanism for some posts (or links, or custom post types).

Keywords: WordPress, web development, taxonomies, SEO

Rezumat

O taxonomie a unui site web este structura utilizată pentru un site web care organizează conținutul într-o manieră logică, astfel încât utilizatorii să poată naviga cu ușurință pe site și să înțeleagă scopul acestuia. Din punct de vedere vizual, aceasta poate arăta ca diferite secțiuni și pagini dintr-un site web sau categorii dintr-un blog. În WordPress, o taxonomie este un mecanism de grupare pentru unele postări (sau linkuri, sau tipuri de postări personalizate).

Cuvinte cheie: WordPress, dezvoltare web, taxonomii, SEO

 

IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023, pp. 39-44
ISSN 2821 – 8469, ISSN – L 2821 – 8469, DOI: 10.58679/IT36755
URL: https://www.internetmobile.ro/taxonomii-folosite-in-dezvoltarea-wordpress/
© 2023 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

 

Taxonomii folosite în dezvoltarea WordPress

Nicolae Sfetcu

nicolae@sfetcu.com

 

Taxonomia este unul dintre acele cuvinte de care majoritatea oamenilor nu au auzit sau nu le-au folosit. Practic, o taxonomie este un mod de a grupa lucrurile împreună.

De exemplu, am putea avea o grămadă de tipuri diferite de animale. Pot să le grupezi în funcţie de diferite caracteristici şi apoi atribui acestora nume de grupuri. Acest lucru este ceva cu care majoritatea oamenilor se confruntă în clasele de biologie, şi este cunoscut sub numele de taxonomie linnaeană.

O taxonomie a unui site web este structura utilizată pentru un site web care organizează conținutul într-o manieră logică, astfel încât utilizatorii să poată naviga cu ușurință pe site și să înțeleagă scopul acestuia. Din punct de vedere vizual, aceasta poate arăta ca diferite secțiuni și pagini dintr-un site web sau categorii dintr-un blog.

Taxonomia unui site web este, de asemenea, legată de structura URL-urilor, care este modul în care adresele URL sunt organizate pentru a reflecta conținutul din anumite pagini ale site-ului. Fiecare domeniu al site-ului web rămâne același pentru fiecare adresă URL, dar subdirectoarele și adresele URL se modifică pe măsură ce conținutul paginii devine mai specific.

O taxonomie bine planificată poate transforma modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul, mai ales atunci când conținutul este organizat logic. Site-urile web care nu au o structură specifică tind să fie greu de înțeles de către oameni. O taxonomie atent elaborată este, de asemenea, importantă pentru optimizarea motoarelor de căutare (SEO), deoarece o organizație taxonomică este mai ușor de recunoscut de către roboții motoarelor de căutare în timp ce analizează și indexează site-ul.

În WordPress, o “taxonomie” este un mecanism de grupare pentru unele postări (sau linkuri, sau tipuri de postări personalizate).

Numele pentru diferite grupuri într-o taxonomie sunt numite termeni. Folosind gruparea animalelor ca un exemplu, am putea numi un grup “păsări”, şi un alt grup “peşti”. “Peşti” şi “păsări” sunt termeni în taxonomia noastră. În WordPress, o categorie sau o etichetă este un termen.

Taxonomii implicite

WordPress are patru taxonomii interne pe care le folosiţi probabil, deja.

Categoria

Taxonomia “categorie” vă permite să grupaţi împreună postările prin sortarea lor în diferite categorii. Aceste categorii pot fi apoi văzute pe site folosing tipurile de URL “/categorie/nume”. Categoriile tind să fie predefinite şi variază larg.

Eticheta

Taxonomia “post_tag” este similară cu categoriile, dar este o formă mai liberă. Etichetele pot fi create direct, prin simpla lor tastare. Ele pot fi văzute pe site în tipurile de URL “/eticheta/nume”. Postările tind să aibă numeroase etichete, iar acestea sunt în general afişate lângă mesaje sau sub formă de nori de etichete.

Categorie legătură

Taxonomia “link_category” vă permite să clasificaţi legăturile. Acestea tind să fie folosite numai pe plan intern, din motive organizatorice, şi nu sunt de obicei expuse pe site-ul în sine. Ele sunt la îndemână pentru a defini grupuri de legături care urmează să fie afişate în barele laterale şi altele asemenea.

Formate de postare

Taxonomia “post_format” a fost introdus în WordPress 3.1 şi este o piesă de informaţii meta care poate fi utilizată de către o temă pentru a personaliza prezentarea unei postări. Fromatele de postări noi nu pot fi create sau adăugate la cele implicite existente.

Taxonomii personalizate

Începând cu WordPress 2.3, se pot crea propriile taxonomii personalizate, dar aceasta a fost o caracteristică rar folosită de WordPress până la versiunea 2.9. Într-adevăr, ele sunt o alternativă extrem de puternică la categorii pentru diferite articole din toate punctele de vedere.

Exemplu

Modulul Matt’s Community Tags foloseste taxonomii pentru a defini “oameni” ca o taxonomie pentru ataşamente. El le foloseşte pentru a permite oamenilor să marcheze numele persoanelor în imagini, şi astfel site-ul său poate afişa imagini de oameni sub URL-ul “/persoană/nume”.

Înregistrarea unei taxonomii

Pentru a înregistra o taxonomie, utilizaţi funcţia register_taxonomy().

Iată un exemplu de înregistrare a unei taxonomii “people”:

function people_init() {
// crează o nouă taxonomie
register_taxonomy(
'people',
'post',
array(
'label' => __( 'People' ),
'rewrite' => array( 'slug' => 'person' ),
'capabilities' => array(
'assign_terms' => 'edit_guides',
'edit_terms' => 'publish_guides'
)
)
);
}
add_action( 'init', 'people_init' );

Aici, taxonomia ”people” este definită. Este definită să lucreze pentru postări, şi este definită o rescriere a slug-ului pentru URL în “/person /” în loc de “/people/”. Linia capabilităţi este opţională. Fără ea, WordPress va face implicite capabilităţile pentru aceeaşi utilizatori ca şi postările. Aşa cum s-a arătat mai sus, acest lucru va permite oricărui utilizator cu capacitatea de “edit_guides” personalizată să atribuie taxonomia unei postări şi oricărui utilizator cu capabilitatea de “publish_guides” personalizată pentru a crea noi elemente de taxonomie.

Capabilităţile de taxonomie includ assign_terms, edit_terms, manage_terms (afişează taxonomia în navigarea admin) şi delete_terms.

Folosirea acelei taxonomii

După ce aţi adăugat o taxonomie, veţi vedea că WordPress creează o nouă casetă meta pe postări. Această nouă casetă meta arată aproape exact ca şi caseta de etichete şi vă va permite să adăugaţi etichete la aceste postări.

Dacă nu aţi ataşat taxonomie la postări, atunci nu puteţi afişa interfaţa creată. Taxonomiile sunt generice, la urma urmei, putea crea câte una pentru fiecare tip de obiect. Pentru a adăuga termeni la un obiect folosind taxonomia dvs., va trebui să utilizaţi funcţia wp_set_object_terms(). Iată un exemplu de adăugare a termenului “Bob” la postarea cu numărul de identificare 123 din taxonomia “person”:

wp_set_object_terms( 123, 'Bob', 'person' );

După cum puteţi vedea, este simplu de creat. Al doilea parametru poate fi, de asemenea, o serie de termeni pentru a adăuga o dată, dacă aveţi nevoie de acest lucru.

Nori

Funcţia wp_tag_cloud() poate accepta, de asemenea, un parametru “taxonomie”, în cazul în care doriţi să se afişeze un nor de termeni pentru o taxonomie personalizată.

Listarea termenilor

Dacă doriţi să aveţi o listă particularizată în temă, atunci aveţi posibilitatea să treceţi numele taxonomie în funcţia the_terms() în Buclă, astfel:

the_terms( $post->ID, 'people', 'People: ', ', ', ' ' );

care afişează lista de persoane ataşate fiecare post.

Interogarea de către taxonomie

Crearea unei taxonomii în general creează automat o variabilă specială de interogare folosind clasa WP_Query, pe care o putem folosi pentru a prelua postările aferente. De exemplu, pentru a obţine o listă de postări care au “Bob”, ca o taxonomie “persoană” în ele, vom folosi:

$query = new WP_Query( array( 'person' => 'bob' ) );

sau, pentru argument mai complex:

$args = array(
'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'person',
'field' => 'slug',
'terms' => 'bob'
)
)
);
$query = new WP_Query( $args );

Eroarea 404

În cazul în care site-ul dvs. utilizează legături permanente personalizate, va trebui să ”curăţaţi” structura legăturilor permanente după efectuarea de modificări la taxonomiile dvs., altfel puteţi vedea o eroare “Page Not Found”. Structura legăturilor permanente este curăţată automat atunci când vizitaţi Setări > Legături permanente în panoul de control WordPress.

 

Sursa; Sfetcu, Nicolae (2015). Ghid WordPress pentru dezvoltatori, Ed. MultiMedia Publishing, ISBN 978-606-9041-88-8, https://www.telework.ro/ro/e-books/ghid-wordpress-pentru-dezvoltatori/

 

CC BY SA 4.0Acesta este un articol cu Acces Deschis (Open Access) sub licența Creative Commons CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), Această licență permite reutilizatorilor să distribuie, să remixeze, să adapteze și să construiască pe baza materialului în orice mediu sau format, atâta timp cât atribuirea este atribuită creatorului. Licența permite utilizarea comercială. Dacă remixați, adaptați sau construiți pe baza materialului, trebuie să licențiați materialul modificat în condiții identice..

Follow Nicolae Sfetcu:
Asociat şi manager MultiMedia SRL și editura MultiMedia Publishing. Partener cu MultiMedia în mai multe proiecte de cercetare-dezvoltare la nivel naţional şi european Coordonator de proiect European Teleworking Development Romania (ETD) Membru al Clubului Rotary București Atheneum Cofondator şi fost preşedinte al Filialei Mehedinţi al Asociaţiei Române pentru Industrie Electronica şi Software Oltenia Iniţiator, cofondator şi preşedinte al Asociaţiei Române pentru Telelucru şi Teleactivităţi Membru al Internet Society Cofondator şi fost preşedinte al Filialei Mehedinţi a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România Inginer fizician - Licenţiat în Științe, specialitatea Fizică nucleară. Master în Filosofie. Cercetător - Academia Română - Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Divizia de Istoria Științei (DIS) ORCID: 0000-0002-0162-9973

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *