DOI (Digital Object Identifier)

DOI (Digital Object Identifier) este un identificator standardizat de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO), utilizat pentru a identifica și disemina informații academice, profesionale și guvernamentale, precum cărți, reviste, articole de reviste, conferințe, evenimente academice, recenzii, rapoarte de cercetare, seturi de date și publicații oficiale.

Standardizare/Caracteristici

DOI este standardizat internațional prin ISO 26324, Digital Object Identifier System, 1 mai 2012. Standardul a fost dezvoltat de Organizația Internațională pentru Standardizare în cadrul comitetului său tehnic pentru identificare și descriere, TC46/SC9. DOI este un URI înregistrat în cadrul schemei info URI specificate de IETF RFC 4452. info:doi/ este spațiul de nume infoURI al identificatorilor de obiecte digitale. Sintaxa DOI este un standard NISO, standardizat pentru prima dată în 2000, ANSI/NISO Z39.84-2005 Sintaxa pentru identificatorul de obiect digital.

Prin DOI se identifică metadatele despre obiect, și adresa URL unde este localizat obiectul. DOI este acționabil (direcționează către locația reală a obiectului), persistent (atunci când locația obiectului (URL) se schimbă, DOI direcționează către noua locație) și interoperabil (interoperabilitate semantică și mecanisme de grupare), folosind Modelul de conținut indexabil pentru reprezentarea metadatelor.

Un DOI este format din două părți, un prefix și un sufix, legate între ele sub forma prefix/sufix. Prefixul identifică administratorul unui grup de DOI, iar sufixul reprezintă identificatorul unui obiect administrat de deținătorul prefixului respectiv. În cazul nostru specific, prefixul DOI a fost alocat firmei MultiMedia SRL printr-un abonament la agenția de înregistrare DOI, Crossref. MultiMedia, la rândul ei alocă sufixe pentru obiectele publicate pe principalele sale site-uri web (Media Online www.telework.ro, Cunoașterea Științifică www.cunoasterea.ro, Intelligence Info www.intelligenceinfo.org, și IT & C www.internetmobile.ro).

Numele se pot referi la obiecte la diferite niveluri de detaliu: astfel încât numele DOI poate identifica o revistă, un număr individual al unei reviste, un articol individual din jurnal sau un singur tabel din acel articol, în funcție de opțiunea solicitantului. Fiecare din aceste obiecte identificate va fi caracterizat de anumite metadate specifice.

Deși IDF a solicitat inițial ca afișarea DOI să se facă sub forma DOI: 10.58679/cs69498, CrossRef recomandă afișarea adresei URL complete (de exemplu, https://doi.org/110.58679/cs69498), astfel încât DOI să fie direct clicabil, și deci să fie favorizat în căutările motoarelor de căutare, redirecționând accesul web către locația online corectă a obiectului. Altfel, în cazul afișării sub forma inițială, un utilizator care dorește să ajungă la locația obiectului ar trebui să copieze prefixul și sufixul DOI (de ex., 10.58679/cs69498), să adauge înaintea lui https://doi.org, și să îl lipească în câmpul URL al browserului cu clic pe Enter, pentru a ajunge la locația respectivă. Pentru a evita aceste operațiuni, există posibilitatea instalării în browser a unei extensii specifice care transformă automat codul DOI în URL acționabil (hiperlink).

DOI asociază metadatele cu obiecte, oferind utilizatorilor informații relevante despre obiecte și relațiile lor. DOI este independent de locația fizică a obiectului (URL) sau de alt atribut care se poate schimba.

Tipuri de conținut pentru DOI

Schema de funcționare DOI este flexibilă, astfel încât aproape orice tip de obiect să poată fi înregistrat și distribuit în mod deschis prin Crossref. În prezent, membrii tind să înregistreze următoarele:

 • Cărți, capitole și lucrări de referință: include titlul cărții și/sau înregistrările la nivel de capitol. Cărțile pot fi înregistrate ca monografie, serie sau set.
 • Documentele unei conferințe: informații despre o singură conferință, și înregistrări pentru fiecare lucrare/proces de conferință.
 • Seturi de date: include înregistrări sau colecții de baze de date.
 • Disertații: include disertații și teze unice, dar nu și colecții.
 • Granturi: include atât finanțare directă, cât și alte tipuri de sprijin, cum ar fi utilizarea de echipamente și facilități.
 • Reviste și articole: la nivelul titlului revistei și al articolului și include materiale suplimentare ca și componente.
 • Evaluări inter pares: orice număr de recenzii, rapoarte sau comentarii atașate la orice altă lucrare care a fost înregistrată la Crossref.
 • Publicații în așteptare: o înregistrare temporară de substituent cu metadate minime, adesea folosită pentru lucrările sub embargo, în care un DOI trebuie să fie partajat înainte ca întregul conținut să fie disponibil online.
 • Preprinturi și conținut postat: include preprinturi, eprinturi, documente de lucru, rapoarte și alte tipuri de conținut care a fost postat, dar nu a fost publicat oficial.
 • Rapoarte și documente de lucru: acestea includ conținut care este publicat și probabil are un ISSN.
 • Standarde: include publicații de la organizațiile de standardizare.
 • De asemenea, puteți stabili relații între diferite obiecte de cercetare (cum ar fi preprinturi, traduceri și seturi de date) în metadatele dvs.

International DOI Foundation

Fundația Internațională DOI (International DOI Foundation, IDF) este dezvoltatorul și administratorul sistemului DOI, pe care l-a dezvoltat începând cu anul 1998 (când a fost creată), lansând aplicația în anul 2000.

IDF este o organizație non-profit creată cu scopul de a sprijini, dezvolta și promova sistemul DOI.

În prezent există cca. 275 milioane de identificatori DOI alocați în toată lumea, incluse în 155,000 prefixe de nume DOI. Identificatorii DOI rezolvă lunar peste un miliard de solicitări.

Alocarea identificatorilor (a prefixelor DOI) se face prin agențiile de înregistrare care percep, în general, o taxă pentru atribuirea unui nou nume DOI; o parte din aceste taxe fiind folosite pentru a sprijini IDF.

Crossref

Crossref s-a înființat în 1999, ca organizație non-profit cu sediul în SUA, fiind una din agențiile oficiale de înregistrare a identificatorului de obiect digital (DOI). Crossref interconectează articole dintr-o varietate de tipuri de conținut, în special academic, inclusiv reviste, cărți, lucrări de conferințe, documente de lucru, rapoarte tehnice și seturi de date, din diverse domenii științifice, tehnice și medicale, inclusiv științe sociale și umaniste.

Beneficii în alocarea DOI

Cercetarea dvs. academică și profesională este mult mai vizibilă dacă este legată de milioanele de alte lucrări publicate de comunitatea academică din întreaga lume. Metadatele înregistrate prin DOI sunt partajate cu sute de organizații din ecosistemul academic, făcând conținutul mai ușor de descoperit de către comunitate academică.

Metadatele din DOI permit colectarea de informații esențiale despre rezultatele cercetării într-un mod standard între membri, inclusiv rezumate, referințe, date de finanțare, ID-uri ORCID, informații despre licență, numere de studii clinice și link-uri full-text. Aceste metadate, împreună cu linkurile DOI pentru articole, cărți, granturile de cercetare, preprinturi, etc., sunt partajate cu ecosistemul academic. Prin alocarea de DOI se creează un acord de legătură reciprocă cu o comunitate academică în creștere formată din peste 17.000 de alți membri care înregistrează peste 130 milioane de obiecte de cercetare din 140 de țări din întreaga lume.

Prin înregistrarea DOI, se diseminează informații complete despre cercetarea dvs.,, cum ar fi citările, mențiunile și alte relații, preluate de mii de instrumente și servicii care valorifică apoi aceste informații, pentru căutare, descoperire și măsurare, prin intermediul API. Datele respective sunt preluate și de alte sisteme – baze de date, sisteme de biblioteci și rețele de partajare academice – care le folosesc pentru a-și ajuta utilizatorii să găsească cercetarea de care sunt interesați. Astfel, conținutul înregistrat cu DOI va fi găsit mai ușor, citat, referit și utilizat de alți cercetători.

În cazul în care aveți un ID ORCID, atunci când trimiteți o lucrare sau publicați conținut acesta oferă mai multe modalități pentru ca oamenii de știință să vă descopere cercetarea. În acest caz, prin DOI, obiectul alocat este automat înregistrat ORCID.

Alte beneficii ale sistemului DOI:

 • Persistență, în cazul modificării unor atribute;
 • Interoperabilitate cu alte date din alte surse;
 • Extensibilitate  prin noi funcții;
 • Independența platformei de publicare;
 • Actualizarea dinamică a metadatelor, aplicațiilor și serviciilor.

În ultimul deceniu au fost publicate o serie de rapoarte care cuantifică sau confirmă beneficiile DOI în diverse sectoare.

Preț pentru alocarea DOI

Pentru fiecare alocare de DOI se plătește o singură dată, DOI rămâne permanent. Prețurile includ abonamentele generale și plățile pentru fiecare DOI alocat către Crossref (care la rândul ei face plăți către Fundația Internațională DOI), taxele și impozitele fiscale naționale, administrarea și întreținerea sistemului DOI generat, promovarea și diseminarea obiectelor.

Articolele de revistă este obligatoriu să fie publicate integral în una din revistele gestionate de MultiMedia Publishing: Cunoașterea Științifică www.cunoasterea.ro, Intelligence Info www.intelligenceinfo.org, și IT & C www.internetmobile.ro. Oricare alt obiect pentru care se alocă DOI, este obligatoriu să aibă găzduite pe unul din site-urile gestionate de MultiMedia (revistele, sau Media Online www.telework.ro) metadatele necesare înregistrării (titlu, rezumat, prezentare, etc.). Pagina de publicare a obiectului trebuie să fie unică pentru acel obiect, și poate include un link extern:

Pentru fiecare obiect căruia i se alocă DOI: 3-5 EUR

Solicitări pentru alocarea DOI

Pentru alocarea de DOI, ne puteți contacta prin următoarele modalități:

MultiMedia SRL
Telefon/WhatsApp: 0745 526 896
Email: contact@internetmobile.ro