Autorii trebuie să se asigure că manuscrisele transmise sunt de nivel academic, relevante pentru cercetare, originale și argumentate. Autorii trebuie să se conformeze cerințelor impuse de revistă.

Manuscrise transmise de autori pot fi de cercetare experimentală, lucrări teoretice, sau recenzii. Toate manuscrisele trebuie să includă titlul, rezumat, cuvinte cheie, introducere, conținutul propriu-zis, concluzii, și bibliografia.

Autorii trebuie să trimită o copie electronică a lucrării, în format Word .DOC, la următoarea adresă de e-mail: contact@internetmobile.ro. Nu se percep taxe pentru procesarea și publicarea materialelor. Simultan cu transmiterea articolului pentru publicare, autorul va trimite și o scurtă prezentare a sa cu afilierea profesională, și datele personale de contact (localitatea, număr de telefon și adresa de email). În cazul în care autorul are un identificator ORCID sau ResercherID, este recomandat să le spună.

Articolul poate să aibă maximum trei autori. În cazul a doi sau mai mulți autori, autorul care trimite articolul trebuie să aibă aprobarea celorlalți autori pentru publicare. Dacă sunt mai mulți autori, identificarea de mai sus este valabilă pentru toți autorii. Autorii vor fi menționați în articol în ordinea specificată în manuscris. De asemenea, se pot specifica și alți contributori.

Articolele trimise spre publicare trebuie redactate în una din limbile română, engleză sau franceză.

Titlul lucrării trebuie trebuie să fie relevant, și tradus, dacă este cazul, și în limbile română și engleză.

Rezumatul trebuie să includă indicații despre relevanța subiectului, scopul și obiectul studiului, metodologia folosită ( baza teoretică), și valoarea sau utilitatea sa. Un rezumat academic conturează de obicei patru elemente relevante pentru lucrarea finalizată: orientarea cercetării (enunțarea problemei/problemelor/decalajul specific în cercetarea/problemele de cercetare existente abordate); metodele de cercetare (cercetare experimentală, studii de caz, chestionare, recenzii, etc.) utilizate pentru rezolvarea problemei; principalele rezultate/concluzii ale cercetării; și principalele concluzii și recomandări (adică modul în care lucrarea răspunde la problema de cercetare propusă). Rezumatul nu este structurat, fără referire la surse, fără tabele sau figuri, și nu se vor prezenta rezultatele integrale în rezumat. Rezumatele sunt protejate de legea dreptului de autor la fel cum este protejată orice altă formă de discurs scris. Este recomandabil ca rezumatul să cuprindă 250 – 300 cuvinte. Rezumatul trebuie tradus, dacă este cazul, și în limbile română și engleză.

Cuvintele cheie sunt utile în clasificarea articolului pe baza metadatelor, și oferă  cititorului o perspectivă asupra conținutului lucrării. Numărul recoamndat de cuvinte cheie este de 5-10 în medie. Cuvintele cheie sunt formate din cuvinte sau expresii, despărțite de virgulă. Cuvintele cheie trebuie traduse, dacă este cazul, și în limbile română și engleză.

În introducere se fundamentează și se explică problemele științifice și relevanța cercetării, evidențiindu-se noutatea temei și a soluțiilor științifice, metodologia de cercetare, restricțiile și sursele majore de referințe. În introducere se va prezenta și logica prezentării pe baza secțiunilor din conținut,

Conținutul lucrării se împarte în secțiuni semnificative, cu titluri individuale, pentru a evidenția logica cercetării și a argumentării.

Concluziile prezintă ideile principale ale manuscrisului, demonstrează rezultatele obținute și noutatea acestora, eventuala utilizare practică a rezultatelor obținute și sugestii privind direcțiile pentru continuarea cercetărilor științifice.

Lista referințelor din bibliografie trebuie făcută în ordine alfabetică, indicând sursa în limba originală în care a fost analizată.

Anexele pot include figurile de mari dimensiuni, tabele, grafice, scheme, fotografii, etc.

Formatarea lucrării

Lucrarea trebuie să aibă un volum de 5-25 de pagini (cu paragrafe la intervale de 1,5, font Times New Roman cu dimensiunea 12 și margini laterale de 2 cm). În numărarea paginilor se include doar conținutul propriu-zis al lucrării, fără informațiile despre autori, titlu, rezumat și cuvinte cheie, bibliografie și anexe. Numărul de surse recomandat este în medie de 15-40. Materialele suplimentare nu trebuie să depășească 5 pagini.

Citările: Se recomandă utilizarea sistemului British Standards Institution, cu referințele în АРА (APA Style Reference Citations). Sursele trebuie citate clar în corpul textului, cu o listă completă de referințe la sfârșitul lucrării. În cazul unor abrevieri mai puțin cunoscute, la prima menţiune a acestora în text se notează denumirea completă.

Este recomandat ca imaginile să fie incluse în MS Word prin opțiunea Insert / Pictures (nu prin copy/paste), iar imaginile să aibă o lățime de minim 800 pixeli și o densitate de minim 300 dpi.

Procesul de publicare

Lucrarea trebuie trimisă în format Microsoft Word, recomandabil cu extensia .doc. Tabelele, schemele, figurile, fotografiile altor autori nu trebuie folosite în textul lucrării fără permisiunea scrisă a acestora. Toate materialele suplimentare (tabele, figuri, ecuații și imagini) trebuie să fie editabile.

Toate manuscrisele vor fi revizuite, detalii în Procesul de revizuire. Autorii vor fi informați cu privire la rezultatele procesului de revizuire.

Întrucât provesul de revizuire se desfășoară pe bază de voluntariat, nu există taxe pentru publicare. Autorii care doresc alocarea identificatorului DOI, vor plăti o taxă de 3-5 EUR destinată să acopere costurile de abonament și cele ale alocărilor DOI de la Crossref.

Editorul nu este responsabil pentru eventualele erori, responsabilitatea integrală revine autorilor.

Ne rezervăm dreptul de a lua decizia finală în ceea ce privește stilul și dimensiunea figurilor.

În medie, procesul de verificare durează aproximativ două săptămâni. După acceptarea lucrării, aceasta va fi publicată online pe site-ul revistei, și inclusă în numărul online trimestrial următor al revistei. La finele fiecărui an, articolele publicate digital vor fi incluse în versiunea tipărită anuală a revistei.

Secțiunile în care pot fi incluse articolele:

  • Tehnologia Informației
  • Telecomunicații
  • Internet
  • Software
  • Programare
  • Dezvoltare web
  • Securitate cibernetică

 

Toate articolele aprobate vor fi publicate online și în versiunea trimestrială digitală a numărului respectiv al revistei, în formatele PDF, EPUB, și MOBI pentru Kindle. Din acestea vor fi selectate un număr limitat de articole care vor fi publicate în versiunea anuală tipărită a revistei, având prioritate cele la care s-a alocat indicatorul academic DOI.

 

AUTORII ARTICOLELOR ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA INTEGRALĂ PENTRU CONȚINUTUL ARTICOLELOR TRANSMISE PENTRU A FI PUBLICATE, INCLUSIV PENTRU PERMISIUNEA DE A CITA SAU TRADUCE ARTICOLE ALE ALTOR AUTORI.